Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Bæredygtighed, mobilitet og samfund

Overordnede kursusmål

Kurset er en indledning til transportens værdiskabelse, indvirkning på miljøet, økonomisk vækst og samfund i øvrigt. Kurset dækker forholdet mellem bæredygtighed, mobilitet og samfund (fx handel, produktion, livskvalitet og kultur).

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for transportformer, deres typiske anvendelser, teknologiske udvikling og transportpolitik
  • Forklare grundlæggende begreber om nations udvikling: byudvikling, industriel udvikling og forsyningskæde (supply chain)
  • Definere bæredygtighed og måle bæredygtigheden for udviklingsformer og transportservices, særligt drivhusgasser (CO2)
  • Redegøre for bæredygtighedsbegrebet og analysere en transport problemstilling ud fra dette
  • Læs en række transport undersøgelser og udpeg styrker og svagheder med argumentation
  • Redegøre for process og indhold i en VMM (vurdering af virkninger for miljøet) undersøgelse
  • Anvende geografiske informationssystemer til tegning af egne kort og til måling af transport service tilgængelighed
  • Arbejde med en åben problemstilling indenfor mobilitet, herunder analyserer geografiske data, og foreslå og argumentere for mobilitetsløsningen under anvendelse af egne kort
  • Kunne skrive tekniske rapporter og præsentere rapportindhold mundtligt

Kursusindhold

Kurset introducerer begreber om økonomisk udvikling og miljø indvirkning, hvor transport er en afgørende faktor i fremtidens udvikling af byer og forsyningskæder. Kurset dækker de grundlæggende begreber om transport og fokuser på hvordan transport styrer udvikling, bestemmer forbrug af ressourcer og udledning af drivhusgasser.

Undervisningsform

Forelæsninger, projektopgave, klasseundervisning samt afsluttende eksamen

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, Transport og Logistik: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Space
Kursus ID 62623
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding