Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Bæredygtig forretningsudvikling i medicinalindustrien på vækstmarkeder og udviklingslande – adgang til sundhedsydelser

Overordnede kursusmål

I dette kursus vil vi arbejde med at forstå, analysere og evaluere cases om de strategiske og organisatoriske udfordringer og dilemmaer, som medicinalvirksomheder står over for, når de har aktiviteter i udviklingslande. Fokus vil især være på, hvordan medicinalvirksomheder forsøger at nå de fattigste og mest udsatte grupper i udviklingslandene, og hvilke specifikke udfordringer de står over for i den forbindelse. I løbet af kurset vil vi forsøge at forstå og analysere hvordan farmaceutiske virksomheder måler og kommunikerer om deres impact i udviklingslande, herunder social return on investment (SROI), ESG-rapportering og SDG’s. Vi vil analysere, hvilke partnerskabsmodeller der fungerer mest effektivt i udviklingslande, og hvordan kontekstuelle faktorer påvirker den økonomiske, sociale og miljømæssige effektivitet af forskellige partnerskabsmodeller. Da adgang til sundhedsydelser i stigende grad er afhængig af digitale løsninger og på brugen af teknologi til at lette adgangen til produkter og tjenester, vil kurset zoome ind på teknologier, der understøtter bæredygtige forretningsmodeller og filantropiske aktiviteter.

Kurset tager udgangspunkt i litteratur om International Business, Sustainable Business Models, impact investment and finance, teknologi og virksomhedsfilantropi samt forskning udført af underviserne i 2022/2023.

Kurset vil give indsigt fra en række medicinalvirksomheder, der opererer i udviklingslande. Især cases og indsigter fra Novo Nordisk-Roche-partnerskabet om CDiC vil blive brugt flittigt, og praktikere fra Novo Nordisk og Roche vil deltage i kurset.

Kurset er et innovativt samarbejde mellem DTU, CBS og Novo Nordisk under EuroTeq-rammen, hvor gæsteforelæsere fra Novo Nordisk er aktivt involverede og hvor studerende fra forskellige baggrunde mødes og drager fordel af forskellige perspektiver.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå de praktiske og empiriske aspekter af Corporate Social Responsibility og bæredygtig forretningsdrift i den pharmaceutiske industri i udviklingslande
  • Forstå, anvende og kritisk vurdere teorier og modeller omkring bæredygtig forretningsdrift og CSR i den farmaceutiske industri i udviklingslande
  • Forstå, anvende og kritisk vurdere metoder til beregning af social, miljømæssig og finansiel impact og effektivitet af CSR og modeller for bæredygtig virksomhedsdrift i den farmaceutiske industri i udviklingslande
  • Forstå og kritisk vurdere de forskellige finansielle modeller som kan bringes i spil
  • Forstå og kritisk vurdere hvordan digitale løsninger kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer den farmaceutiske industri har i udviklingslande i forhold til bæredygtig forretningsdrift og CSR
  • Forstå og kritisk vurdere afvejningen mellem global integration og lokal tilpasning
  • Vurdere modeller for CSR i den farmaceutiske industri i lav og mellemindkomstlande
  • Forstå og analysere global forretningsdrift og CSR i den farmaceutiske industri

Kursusindhold

Social Return on Investments
Creating Shared Value
Impact investments
Corporate Social Responsibility
Sustainability
Environment, Social, Governance, ESG
Sustainable Development Goals, SDG
Pharmaceutical industry
Emerging Markets and Developing Countries
Technology
Digital technologies
International Business

Anbefalede forudsætninger

Kurset tager udgangspunkt i, at de studerende har begrænset erfaring med bæredygtige forretningsmodeller og virksomhedsfilantropi i udviklings- og vækstlande. Kurset er specifikt designet til at give de studerende færdigheder til at udføre praksisorienteret analyse af bæredygtig forretning og virksomhedsfilantropi i udviklingslande. Åben for studerende fra alle studieretninger.

Undervisningsform

Kurset er et fælles DTU/CBS valgfag under EuroTeq rammerne og i samarbejde med medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Det er en unik mulighed for at arbejde internationalt og med både ingeniør- og business-baggrund. Der undervises gennem en blanding af forelæsninger baseret og virkelige business cases og working papers udviklet af underviserne.
Studerende vil komme med anbefalinger om langsigtede bæredygtighedsmodeller.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Valgfag åbent for diplomingeniører, bachelor og master.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 63850
Kursustype Kandidat
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding