Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Backendudvikling, drift og distribuerede systemer

Overordnede kursusmål

At designe, opbygge, idriftsætte og overvåge en moderne backend for en app eller webside.
At forstå teori og god praksis indenfor opbyggelsen af distribuerede systemer.

See course description in English

Læringsmål

 • skelne mellem forskellige arkitekturer i moderne backends
 • anvende resurseorienterede protokoller (såsom REST) som klient og server
 • forstå metodeorienterede protokoller (såsom SOAP)
 • forstå transaktionsbegrebet og transaktionsisolering i et distribueret system
 • forstå sikkerhedsaspekterne i et distribueret system
 • udvikle en implementering af et distribueret system
 • udvælge og konfigurere en passende driftsplatform og idriftsætte en backend
 • skelne mellem forskellige container-baserede virtualiseringsteknologier, såsom Docker, og moderne serverdrift
 • anvende driftsovervågning på et distribueret system
 • vurdere og integrere forskellige backends as a service (BaaS) som en del af et distribueret system
 • vurdere bæredygtighed i forbindelse med valg af driftsplatform og backend

Kursusindhold

Arkitekturer og design af moderne backends som en del af et distribueret system: client/server, serviceorienterede arkitekturer (SOA) og webtjenester såsom SOAP, JSON REST og GraphQL.
Richardson’s maturity model for en REST service.
Arkitekturer inden for for webapplikationer (HTML, Javascript, serverside og klientside sprog og deres samspil)
Gode praksisser indenfor moderne backendudvikling
Håndtering af samtidighedsproblematikker i en backend

Kurset er projektorienteret og der arbejdes på udvikling af et distribueret system efter eget valg, typisk en backend med kommunikationen med en webside og en app.

Client/server systemer er oftest en primær teknologi-driver i bæredygtige systemer, hvor disse bidrager til logistikhåndtering af bæredygtige ressourcer i en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. Denne bæredygtighedsvinkel medtages implicit i kursets læringsmål.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til Java, objektorienteret programmering og basal forståelse for flertrådet programmering.
Kendskab til netværksprotokoller, herunder TCP/IP og HTTP.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og obligatoriske opgaver.
I kurset udvikler du en backend efter eget valg, der kan benyttes tværfagligt i bl.a. 02363

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
IT og Økonomi: 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62597
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding