Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Anvendt kryptografi

Overordnede kursusmål

Modulet gennemgår de nyeste og mest anvendte algoritmer indenfor public key kryptografi og private key kryptografi (symmetrisk nøgle). Derudover gennemgås de mest brugte MAC (Message Authentication Code). Modulet sætter den studerende i stand til at vurdere hvor sikre de enkelte algoritmer er overfor angreb. Derudover bliver den studerende i stand til at opbygge hele kryptografiske systemer indenfor ovennævnte områder. Der introduceres derudover til standardimplementationer af kryptografiske løsninger.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive de mest anvendte algoritmer indenfor public key kryptografi
 • beskrive de mest anvendte algoritmer indenfor symmetrisk nøgle kryptografi
 • beskrive sammenhængen mellem de forskellige kryptografiske systemer
 • beskrive relevante videnskabsteoretiske metoder
 • beskrive public key og private key kryptografiske løsninger
 • beskrive authentication principper samt brugen af hash funktioner
 • implementere et public key og et privat key kryptografisk system
 • implementere en MAC løsning
 • sikkerhedsteste kryptografiske systemer
 • analysere nødvendigheden for kryptografiske løsninger
 • foretage nødvendige valg i forhold til implementering af kryptografiske løsninger på baggrund af relevante analyser og vurderinger
 • dokumentere et systems kryptografiske sikkerhed

Kursusindhold

– Public – private key kryptografi
– Symmetriske algoritmer
– Hash algoritmer
– MAC
– Authentication

Undervisningsform

Gennemgang af teori på forelæsningsform, workshops.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62434
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding