Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Analog elektronik

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til:
– at forstå og designe mindre filteropstillinger. f.eks. mellem en sensor og en forstærker eller AD konverter
– at deltage i videregående kurser indenfor analog elektronik og reguleringsteknik

See course description in English

Læringsmål

 • analysere lineære elektriske kredsløb ved sinusformede påvirkninger ved brug af den komplekse symbolske metode (jω-beregninger)
 • benytte Laplace transformationen til analyse af elektriske kredsløb, herunder opstille systemfunktioner, bestemme poler og nulpunkter, samt tegne frekvenskarakteristikker (Bodeplot)
 • benytte Laplace transformationen til at bestemme impuls- og steprespons for elektriske kredsløb (transient og steady-state)
 • dimensionere aktive og passive filtre
 • bestemme effekt i forbindelse med periodiske signaler
 • opstille lineære småsignalækvivalenter for transistorer ved hjælp af typiske komponentdata
 • analysere og dimensionere simple forstærkerkoblinger og anvende elektroniske hjælpemidler til design af print
 • bruge et analogt kredsløbs simuleringsprogram fra SPICE familien
 • dokumentere projektarbejde i form af en teknisk rapport samt mundtlig fremlæggelse
 • anvende måleinstrumenter og målinger til at genkende funktion af kredsløb
 • samarbejde i et team og kunne uddelegere ansvar og arbejdsopgaver til teammedlemmer
 • forstå etik for E-ingeniører, herunder diskussion af kodeks.

Kursusindhold

Kredsløbsanalyse med den komplekse symbolske metode (jω-beregninger), impedans, overføringsfunktioner, frekvenskarakteristik (Bode plot). Matlab.
Kredsløbsanalyse ved brug af Laplace transformation, systemfunktioner, poler, nulpunkter, transiente forløb, step og impulssvar. Filterteori.
MOSFET: Statiske karakteristikker, storsignal model, arbejdslinje. MOSFET som lineær forstærker: Arbejdspunkt, stabilisering af arbejdspunkt, småsignal model, småsignal ækvivalent diagram.
Analog kredsløbs simulering. Fysisk realisering af kredsløb med diskrete komponenter. Måleteknik med brug af netværksforbundne måleinstrumenter. Dokumentation og rapportskrivning.

Anbefalede forudsætninger

01906/01907/30032/31032/31033

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejder og projektarbejder

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: IoT og digital sikkerhed
Elektroteknologi: 2. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62732
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding