Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Afsætningsøkonomi

Overordnede kursusmål

At give de studerende forståelse for afsætningsøkonomiens (marketing management) grundlæggende teorier, begreber og metoder. Et vigtigt udbytte af kurset er desuden, at den studerende får en klar forståelse af hvordan modellerne anvendes ved løsning of forskellige typer of virksomhedsrelaterede problemstillinger og udfordringer. Kurset lægger vægt på forståelsen af den holistiske markedsorienterede tankegang, d.v.s. at alle aktiviteter i en virksomhed tager udgangspunkt i kunderne og deres behov i en mennesker, profit og planet sammenhæng.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå afsætningsøkonomi som en fagdisciplin og værdiskæbende proces
  • Udvise forståelse for de vigtigste koncepter, rammer og terminologier indenfor det afsætningsøkonomiske pensum
  • Være i stand til at anvende de grundlæggende teorier og metoder i afsætningsøkonomi
  • Analysere et marked med henblik på at tilpasse afsætningsfunktionen til dette
  • Udvise forståelse for at planlægge og styre produkt tilbud
  • Forstå og andvende den holistiske markedsorienteret tankegang
  • Udvise god forståelse for grundlæggende afsætningsøkonomiske paradigmer og dermed den afsætningsøkonomiske helhed.
  • Analysere cases og præsentere forslag til analyse af en konkret problemstilling

Kursusindhold

De centrale koncepter og rammer af marketingvidenskab vedrøre:

Marketing dataindsamling og informationssystemer
Kundeforståelse: købsadfærd, værdiskabelse og kundeoplevelse
Marked segmentering, målgrupper og positionering
Interessent analyse og omverden
Markedsorienteret strategisk planlægning
Brancheanalyse og konkurrencedygtig positionering
Produkt livcyklus og porteføjleanalyse
Prisfastsættelse, distribution og integreret markedskommunikation

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, cases, skriftlige øvelser, præsentationer og selvstudie.

Bemærkninger

Eksamen forgår på engelsk, dog kan tilbagemelding forgår på dansk.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62171
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding