Diplom Dansk 10 ECTS

Teknologi, produkter og markeder

Vil du lede udvikling af teknologi og produkter i krydsfeltet mellem markeds- og kundekrav og virksomhedens driftsprocesser og supply chain. Så er kurset Teknologi, produkter og markeder, som også er et diplommodul, relevant for dig.

På kurset vil du beskæftige dig med grundlaget for virksomhedens driftsopgaver og driftsprocesser. Du får indblik i samspillet mellem teknologi, produkter og markeder, deres indbyrdes relation samt relationen til virksomhedens drift og driftsprocesser. Du lærer om teknologi- og produktudvikling under hensyntagen til markedets og kundens krav. Og du lærer, hvordan udvikling af teknologi og produkter påvirker virksomhedens drift og supply chain.

Du kommer til at arbejde med:

 • udvikling af nye produkter og teknologier
 • udvikling af markeds- og kundeforståelse
 • sammenhængen mellem teknologi, produkter og virksomhedens driftsprocesser
 • vurdering af udviklingsprojekter ud fra forskellige perspektiver

Kurset er relevant for dig, der gerne vil lære mere om produkt- og teknologiudviklingsprocesser og deres samspil med markeds- og kundekrav samt virksomhedens driftsopgaver og supply chain.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får kompetencer til at arbejde med identificering af markeds- og kundekrav
 • Du får indsigt i, hvorledes markeds- og kundekrav påvirker udviklingen af nye produkter
 • Du bliver i stand til at forstå samspillet mellem produkt- og teknologiudvikling og virksomhedens driftsopgaver og driftsprocesser

Virksomheden får en leder, der kan :

 • facilitere, planlægge og lede produkt- og teknologiudvikling
 • arbejde struktureret og systematisk med produkt- og teknologiudvikling
 • arbejde med hele processen fra idé til færdigt produkt
 • forstå samspillet mellem teknologiudvikling, produktudvikling og markedet
 • integrere forskellige perspektiver – f.eks. markedsmæssige, supply chain relaterede og organisatoriske – i forbindelse med produkt- og teknologiudvikling
 • Konsekvensvurdere et projekt ud fra flere forskellige perspektiver

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2023 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

8 undervisningsdage, kl. 9.00-16.00

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start Januar 2024
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding