Diplom Dansk 5 ECTS

Ledelse og coaching

Vil du have indblik i coachingprocesser i lederskabet? Og vil du skabe vellykkede forandringer i organisationen gennem coaching? Så tilmeld dig dette modul og få kompetencer til at gennemføre coachingsamtaler på individ- og teamniveau.

Du bliver præsenteret for forskellige teorier, begreber og metoder til at forstå de vigtigste aspekter inden for ledelsesmæssig coaching. Du lærer at udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet gennem aktionslæring. Gennem undervisningen får du styrket din personlige autenticitet og så får du redskaber til at kunne tilpasse den ledelsesmæssige coaching til modtagerens behov.

Du kommer til at arbejde med:

 • Væsentlige coach-kompetencer
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Coachingsamtalen i praksis – med positionen leder
 • Ledelsesbaseret coaching og coaching af teams via reflekterende team
 • Udvikling og implementering af coachingprocesser

Ledelse og coaching er relevant for dig, der har interesse i at lære at coache gennem aktionslæring både på organisatorisk og individuelt niveau

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får kompetencer til at lede en coachende samtale ud fra forskellige coachingforståelser
 • Du får en bred vifte af spørge- og lyttemetoder og du trænes i at skifte mellem flere positioner og vælge den, der skaber størst effekt i situationen
 • Du bliver i stand til at reflektere over magt og etik i ledelsespositionen
 • Du får indsigt i værktøjer til at optimere udbyttet af møder fx gennem facilitering, reflekterende team
 • Du bliver i stand til at gennemføre coachingsamtaler på individ- og teamniveau
 • Du får kompetencer til at kunne coache i egen ledelsespraksis
 • Du bliver i stand til at kunne initiere coachende processer i egen organisation

Virksomheden får en leder, der kan:

 • gennemføre coachingsamtaler på organisatorisk og individuelt plan
 • udvikle og Initiere coachingprocesser i organisationen
 • vælge den rette coachingmetode for at skabe størst effekt
 • bedrive ledelsesbaseret coaching

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse, det vil sige en uddannelse der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående voksenuddannelsen (VVU). Du skal endvidere have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Opfylder du særlige krav, har du mulighed for at blive optaget på en Diplomuddannelse uden at have optjent to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse.

De særlige krav er:

 • Du skal have en akademiuddannelse som højeste, forudgående uddannelse
 • Du skal have minimum fire års relevant erhvervserfaring bag dig
 • Du skal være i relevant beskæftigelse, når du optages på uddannelsen
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Har du spørgsmål angående realkompetencevurdering, kontakt:

Lotte Leifing
Institutkoordinator

llei@dtu.dk

3588 5102  

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til om med 2021 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

6 lektioner, fra 17.00 til 20.30

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Pris

7.500,00 DKK

Ingen ledige pladser

Tilmelding