Diplom Dansk 5 ECTS

Lean Ledelse

Vil du opkvalificere dine evner som Lean leder? Så tilmeld dig dette modul og få kompetencer til at lede Lean initiativer og løse problemstillinger ved hjælp af Lean principper i din virksomhed. 

På modulet Lean ledelse får du indsigt i Lean lederens personlige vaner. Med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra din virksomhed lærer du, hvad det ledelsesmæssigt kræver at opbygge en Lean kultur og drive forandringsledelse i et Lean transformationsperspektiv. Du bliver trænet i dialog med ledelsen om initiering, implementering og fastholdelse af virksomhedens Lean initiativer. Og du lærer, hvordan du vejleder andre i Lean værdier og -principper.

Du kommer til at arbejde med:

 • Toyotas 14 ledelsesprincipper
 • Lean principper og -værdier
 • Lean transformation
 • Ledelsesværktøjer
 • Forandringsledelse og kommunikation

Lean ledelse er relevant for dig, der ønsker at anvende Lean principper, værdier, metoder, koncepter og værktøjer i organisationen på et strategisk og professionelt niveau.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får opkvalificeret og professionaliseret dine færdigheder som Leanleder, så du bliver i stand til at lede initiativer ud fra Lean-principper.
 • Du får kendskab til Leanlederens personlige vaner og til ledelsesværktøjer, som du kan bruge til Lean-transformation, forandringsledelse og effektiv kommunikation.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Vejlede om etablering af Lean ledelsessystemer
 • Formidle Lean problemstillinger og -løsninger til samarbejdspartnere og brugere
 • Lede komplekse og udviklingsorienterede Lean projektinitiativer og -processer
 • Udvikle egen praksis i relation til Lean projekter

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående voksenuddannelsen (VVU).
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående et model:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et  forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2021 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

6 undervisningsdage, fra 17.00 til 20.30

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Pris

7.500,00 DKK

Ingen ledige pladser

Tilmelding