Diplom Dansk 60 ECTS

Diplomuddannelsen i Energi og Miljø

Vil du opkvalificere dine kompetencer inden for energi, miljø og sikkerhed og dermed bidrage til, at din organisation bliver mere bæredygtig? Så søg ind på diplomuddannelsen i Energi & Miljø.

Med uddannelsen får du viden om, hvordan din virksomhed kan blive certificeret inden for energi, miljø og arbejdsmiljø.

Du får et ledelsesmæssigt overblik over, hvordan du og din virksomhed kan håndtere energi, miljø og arbejdsmiljø på et strategisk plan. Og du får færdigheder til at udvikle løsninger på energi- og miljømæssige problemstillinger i virksomheden.

I undervisningen anvender du den teoretiske viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Og du får du mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med energi, miljø eller arbejdsmiljø på højt niveau, har en teknisk uddannelsesbaggrund og er ansat i virksomheder inden for fx proces-, energi- eller offshoreindustrien.

Hvorfor Diplomuddannelsen i Energi og Miljø?

Du får overblik over, hvilke krav og forventninger der stilles til dig og virksomheden, når du sidder i funktioner der har indflydelse på virksomhedens energiforbrug, miljøforhold og arbejdsmiljø.

Du lærer at anvende ledelses- og styringssystemer og du får værktøjer og metoder til at optimere arbejdsmiljø og sikkerhed i din virksomhed.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Skabe overblik over lov- og regelgrundlaget inden for energi og miljø
 • Imødegå skærpede energi- og miljøkrav
 • Lede udvikling af energi- og miljøtiltag i organisationen
 • Analysere virksomhedens arbejdsmiljøtiltag og forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Energi og Miljø udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie.
Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

 • 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS point


Energi- og miljøledelse – 10 ECTS point
Arbejdsmiljøledelse – 10 ECTS point
Kommunikation og teamrelationer – 10 ECTS point

 • 2-3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS point

 • 1 afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Listen over bøger til obligatoriske- og valgfrie moduler finder du her

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2022 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Pris

90.000,00 DKK

Ingen ledige pladser

Tilmelding