Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Storskala superlederteknologi

Overordnede kursusmål

At give den studerende en kvalitativ forståelse af storskala og anvendt energirelateret superlederteknologi: superlederbegreber og teori, fabrikation og karakterisering, tekniske anvendelser og energiomkostninger i relation til energiteknologier.

See course description in English

Læringsmål

  • Gøre rede for de grundlæggende principper for superledning
  • Beskrive Ginzburg-Landau teorien for superledere og udlede nøgleparametrene
  • Gøre rede for begreberne fluks-pinning og tabsmekanismerne i superledere i relation til energiteknologier
  • Beskrive fremstillingsmetoder for superledere
  • Udvælge specifikke relevante karakteriseringsteknikker for superledere
  • Evaluere og udvælge termomekaniske og elektromagnetiske modeller på superledersystemer i relation til fysiske systembegrænsninger og -krav
  • Argumentere for hvilke type superledere, der er mest velegnede til specifikke storskala- og energiteknologier
  • Anvende metode med sammenlignelige nøgleparametre for superledende storskala- og energiteknologier
  • Beskrive en generel energisystemevaluering, herunder energiomkostningsanalyser anvendt på forskellige energiteknologier

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til nøglebegreber for superledere med vægt på kritiske parametre, magnetiske effekter, herunder fluksindtrængning og -kvantisering, type I og II superledere (London og Ginzburg-Landau teorier), pinning af magnetisk fluks og tabsmekanismer. Fabrikations- og karakteriseringsteknikker gennemgås mht. kritiske parametre og drift af tekniske systemer som fusionskraftværker og “smart-grid”-forsyningskabler. Superledende vindturbinegeneratorer gennemgås mht. termomekaniske og elektromagnetiske systemkrav. Kurset giver også en introduktion til evalueringsmetoder for energisystemer og anvendelse af energiomkostningsvurderinger (“cost-of-energy”) for forskellige energiteknologier.

Anbefalede forudsætninger

10303, Faststoffysik og nanoskala materialefysik

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser
Kurset vil blive evalueret i løbet af kursusperioden.

Fakultet

Bemærkninger

Sessioner med oplæg fra superlederindustrien og European Spallation Source (ESS) indgår også i kurset.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Fysik
Wind
Kursus ID 47325
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding