Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Materialer til produktion og lagring af brint

Overordnede kursusmål

Brint er en af ​​nøglekandidaterne til at erstatte fossile brændstoffer som en fremtidig energibærer. Gennem forelæsninger, gruppearbejde og eksperimentelle teknikker, der anvendes i forskningen om brintproduktion, lagring og omdannelse til energi, lærer de studerende om aspekter af brintets livscyklus:
1) Brintproduktion ved vandelektrolyse; koncept, materialer og celledesign.
2) Reversibel ab- og desorption af brint fra faste materialer til opbevaring og distribution.
Efter kurset skal de studerende være i stand til at identificere potentielle kritiske forhindringer og materialeudfordringer, der i øjeblikket begrænser den kommercielle anvendelse af brint som energibærer. De får også en praktisk forståelse af underliggende fysiske processer og materialekrav.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de miljømæssige fordele og ulemper ved at bruge brint som energibærer
  • Redegøre for de største tekniske udfordringer ved kommerciel brug af brint som energibærer
  • Forstå de grundlæggende begreber inden for elektrokemi
  • Beskrive principperne for hydrogenproduktion fra forskellige elektrolyseteknologier
  • Bestemme elektrokatalysator og elektrodeaktivitet til vandelektrolyse og beregne kinetiske parametre
  • Fremstille elektrokatalysatorbelægninger og elektroder ved hjælp af våde kemiske metoder
  • Karakterisere mikrostrukturen og sammensætningen af ​​elektrokatalysatorbelægninger ved hjælp af scanningelektronmikroskopi og energidispersiv røntgenspektrometri
  • Kommunikere tekniske emner både mundtligt og skriftligt

Kursusindhold

Potentielle gevinster, materialer og tekniske udfordringer ved at bruge brint som energibærer. Nuværende og fremtidige energiressourcer. Energieffektivitet. Materialer til lagring af brint.
Referenceelektroder. Elektrokatalysator/elektrodekinetik. Tafel-hældning. Udveksle strømtæthed.
Kurset består af fire dage med forelæsninger og gruppeøvelser, otte dage med eksperimentelle aktiviteter og tre dage til dataanalyse og skrivning af rapporten.

Anbefalede forudsætninger

10303/10333/47301, Grundlæggende kendskab til materialefysik samt erfaring med eksperimentelle øvelser og gruppearbejde, f.eks. opnået via kursus 10303 og 10333

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeopgaver og laboratorieøvelser
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.
Kurset vil blive evalueret i løbet af kursusperioden.

Fakultet

Bemærkninger

Der gives prioritet til studerende på studielinjen for Energikonvertering og -lagring inden for kandidatuddannelsen i bæredygtig energi.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 18.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Energi

Kursus ID 47309
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding