Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Videregående protokoller

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at vurdere fordele og ulemper ved protokoller som benyttes i moderne kommunikationssystemer. Forstå og diskutere de mekanismer som ligger bag forskellige typer af protokoller. Kurset omfatter både velkendte protokoller og nyligt foreslåede protokoller fra forskningsverdenen. Deltagerne forventes at have et forhåndskendskab til basale kommunikations protokoller.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de basale mekanismer som ligger bag de gennemgåede protokoller
  • Redegøre for de krav der har gjort det nødvendigt at indføre/definere protokollen
  • Foretage simple beregninger af krav til henholdsvis hardware og software platforme, baseret på dybdegående viden om signaleringskompleksiteten i den enkelte protokol
  • Vurdere om de gennemgåede protokoller skaber problemer for eksisterende protokoller
  • Analysere om en protokol opfylder de tænkte mål
  • Vurdere om de gennemgåede protokoller har sikkerhedsmæssige problemer
  • Diskutere fordele og ulemper for den enkelte kommunikations protokol
  • Forstå protokollernes rolle i en reference model

Kursusindhold

Emnerne vælges ud fra de studerendes interesser. Eksempler på emner: transport- og tunnelerings (IPSec,L2TP) protokoller. Højhastigheds punkt til punkt protokoller, protokoller til hierarkisk- og begrænsnings baseret rutning, ressource reservations protokoller, protokoller til streaming multimedia, network management protokoller, signallerings protokoller. Protokoller til MPLS, VPLS og regel baseret rutning (BGP/O-BGP). Netværkssikkerheds- og autentificerings protokoller.

Anbefalede forudsætninger

34350

Undervisningsform

Studiekreds med et ugentligt møde (3 timer). Deltagerne holder på skift oplæg om et givet emne. Foredraget danner rammen for en videregående diskussion af det præsenterede materiale.

Fakultet

Bemærkninger

Aktiv deltagelse i studiekredsen forventes. Desuden må der forventes en del forberedelse til hver forelæsning (læsning af artikler mm).

Dette kursus er egnet som Ph.D. kursus.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34352
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

11.250,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding