Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Signalsystemer og teknologi for jernbaner

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at illustrere en integreret indsats af jernbanesystemer i forhold til ekspedition, signal- og sikringsanlæg og de teknologier, der muliggør det. Kurset sigter på at etablere en grundlæggende forståelse af funktionelle delsystemer, teknologiske principper og differentiale evolutionære tekniske udviklinger, som kan anvendes til evaluering og erklæring om design-regler, analyse og design af signal- og sikringsanlæg infrastruktur elementer til jernbaner

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive samspillet mellem trafikstyringssystemer, signal udstyr sikringssystemer og om bord tog sikringssystemer.
 • Afklare sikkerhedsprincipper i jernbanedriften
 • Afklare sikkerhedsprincipper i signalsystemer
 • Forklare principperne bag Train Detection (Track Clear Detection), og hvordan det bruges i signalsystemer
 • Beskrive formålet og funktionaliteten af et sikringsanlæg for en station
 • Påføre design regler til signalering, sikringsanlæg og tog sikringssystemer
 • Analysere krav og design i overensstemmelse hermed infrastruktur elementer til jernbane signalering og sikringsanlæg i bestemte sammenhænge (dvs. banegård eller åben linje)
 • Forklare ERTMS og illustrere forskellene fra tidligere signalsystemer
 • Beskrive principperne i GSM-Jernbaner (GSM-R) kommunikationsteknologi
 • Analysere krav til GSM-R baseret radiodækning, til stationer eller åbne strækninger, og designe de nødvendige GSM-radio elementer.
 • Beskrive principperne for Kommunikation-Based Train Control (CBTC) systemet, vurdere forskelle og ligheder med andre systemer (dvs. ERTMS).

Kursusindhold

Kurset introducerer den teoretiske baggrund og historie om jernbane signalsystemer. Den teoretiske del af kurset introducerer signaludstyr, sikringsanlæg samt deres instrumentale forhold til trafikkontrol. Forskellige typer af signalsystemer vil blive introduceret, herunder The European Rail Traffic Management System (ERTMS) og Communication-Based Train Control (CBTC). I løbet af kurset og korreleret med de teoretiske oplæg, vil fokus blive lagt på design og evaluering af signalsystemer gennem regelmæssige nødvendige øvelser. Kurset består af forelæsninger af linterne undervisere og gæsteforelæsninger fra ekstern konsulentbistand. En ekskursion (for at studere infrastruktur elementer og trafikkontrol) kan integreres i planen, men kan ikke garanteres på forhånd, da det afhænger af eksterne interessenters muligheder.

Anbefalede forudsætninger

11404/62276/62622

Undervisningsform

Forelæsninger, selvstudium, øvelser og projektarbejde i grupper

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34345
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding