Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Ph.d.-kursus – Optisk terahertz-teknologi

Overordnede kursusmål

Den studerende vil stifte bekendtskab med moderne teknologi til frembringelse og detektering af kohærent stråling i terahertz-frekvensområdet, samt opnå indsigt i udvalgte moderne videnskabelige anvendelser af terahertz-stråling, inklusive eksperimenter indenfor ikke-lineær THz optik. Den studerende få dybdegående indsigt i eksperimentelt og teoretisk arbejde, numeriske simulationer og data-opsamling indenfor terahertz optik.

See course description in English

Læringsmål

  • Gøre rede for basale teorier for vekselvirkning mellem terahertz-stråling af stof
  • Forklare frembringelse af ultrahurtige THz signaler ved hjælp af fotoledende og ikke-lineære optiske processer
  • Forklare måling af ultrahurtige terahertz signaler ved hjælp af fotoledende og ikke-lineære optiske processer
  • Anvende formalisme for lineær udbredelse af electromagnetiske bølger i absorberende og dispersive medier
  • Anvende formalismen for statisk og tidopløst terahertz time-domæne spektroskopi til materialekarakterisering
  • Forstå principperne bag terahertz optik (materialer, optiske komponenter, bølgeledere, metamaterialer)
  • Fortolke eksperimentelle målinger på baggrund af teoretiske modeller for udvalgte fysiske fænomener på picosekund-tidsskala
  • Gøre rede for udvalgte ikke-lineære optiske effekter i THz-området
  • Forklare principperne bag terahertz imaging og tomografi

Kursusindhold

Kurset gennemgår basale teorier for vekselvirkning mellem terahertz-stråling og stof, optiske metoder til frembringelse og måling af ultrahurtige terahertz-signaler og continuous-wave terahertz-signaler, såsom fotoledende antenner, ikke-lineære krystaller, og fire-bølgeblanding i gasser. Teorien for terahertz optik gennemgås, med vægt på materialer til terahertz-anvendelser, optiske komponenter, bølgeledere og metamaterialer. Spektroskopiske anvendelser af terahertz-stråling vil blive diskuteret grundigt, med eksempler fra spektroskopi på atomer og molekyler, biologiske materialer og halvlederstrukturer. Teknikker for terahertz-imaging vil blive gennemgået.

Kurset er opbygget som en ligelig blanding af introducerende forelæsninger, artikeldiskussion, simulationsopgaver og praktiske demonstrationsforsøg med frembringelse, måling, spektroskopi og imaging ved hjælp af instituttets mobile THz system.

Anbefalede forudsætninger

Basal viden om halvledere og optik

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 4, Maksimum: 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34495
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding