Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Ph.d.-kursus – Fremtidens telenet – Performance & Evaluation

Overordnede kursusmål

At beskrive nye tendenser i telenet og introducere evalueringsmetode og ressourceoptimering på et avanceret niveau.

See course description in English

Læringsmål

  • forstå, anvende og udvikle metoder til evaluering af avancerede kommunikations-systemer
  • sætte sig ind i en aktuel avanceret problemstilling
  • opbygge modeller der kun inddrager væsentlige aspekter ved et system
  • vælge optimale metoder og værktøjer til løsning af et konkret problem
  • vurdere kommercielle værktøjer til problemløsning
  • løse et konkret problem ved matematisk modellering og/eller simulation
  • vurdere krav til løsningen baseret på tilgængelige oplysninger og data
  • skrive en rapport/artikel på akademisk niveau

Kursusindhold

Kurset behandler metoder og modeller til evaluering af fremtidige telekommunikationsnet ved anvendelse af stokastisk modellering og simulationsværktøjer. Netværkene omfatter mobile og trådløse systemer (cellulære, satellit), optiske højhastighedsnet, Internet, intelligente net osv. Det aktuelle kursusindhold vil afhænge af og omfatte de nyeste problemer, netværk og værktøjer.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til modellering og til kommunikationssystemer. Mindstekrav: Specialiserede kandidatstuderende på slutniveau.

Undervisningsform

Seminarer og gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Efter aftale med underviseren kan civilingeniørstuderende følge kurset som et specialkursus. Kurset er også åbent for deltagelse af andre end ph.d-studerende under Åben uddannelsesordning.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34390
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

10.600,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding