Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Optical properties of materials

Overordnede kursusmål

Kurset giver en grundlæggende introduktion til optik og fotonik, og der sigtes mod at gøre de studerende fortrolige med begrebet lys som elektromagnetiske bølger, samt dets interaktion med materialer i et bredt frekvensområde.
Derfor startes der med en introduktion til materialernes egenskaber baseret på interaktion mellem lys og materiale. Derefter introducerer vi konceptet smarte kunstige materialer (metamaterialer) og undersøger deres egenskaber og anvendelser. Vi fokuserer på state-of-the-art metamaterialer samt den nuværende retning af deres udvikling (denne sætning er jeg meget i tvivl om). Eksempler på metalmaterialer og deres kommercialiseringspotentiale vil blive beskrevet. Kurset præsenterer også muligheder og udfordringer med at fabrikere smarte nanomaterialer til det optiske spektrum.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive hvorfor et materiale kan blive klassificeret som metal, havleder eller dielektrisk fra et klassik- og et kvanteperspektiv
  • Beskrive den fysiske fortolkning af Maxwells ligninger
  • Udlede bølgeligning fra Maxwells ligninger, finde og forklare løsninger i forskellige materialer
  • Forklare konceptet permittivitet og permeabilitet i et standardmateriale, og beskrive deres indflydelse på bølgeudbredelse i dette materiale
  • Forklare hvorfor har materialerne farve
  • Beskrive og bruge randbetingelser til at finde bølgens egenskaber ved grænsefladen mellem to materialer
  • Beregne de effektive parametre af simple metamaterialer
  • Beskrive fabrikationsmuligheder for smarte nanomaterialer samt forudsige deres egenskaber
  • Diskutere fabrikationsbegrænsninger og deres indflydelse på struktureret materialers egenskaber

Kursusindhold

Vi præsenterer følgende begreber og fænomener:
– Matematik for vektoroperatorer (kryds- og skalarprodukt), operationer mellem
vektorer og skalær, nabla (∇) operator og betydningen af gradient, rotation og
divergens
– Maxwells ligninger og bølgeligninger
– Elektromagnetiske egenskaber af materialer og deres relation til optiske egenskaber
– Fri-elektron gas model og dens forbedring til modellering af rigtige metaller
– Hvor kommer farven fra? Hvorfor har materialerne farve?
– Hvad “transparent conductive oxides” betyder og hvorfor er de vigtige f.eks. i
solcelleanlæg
– Elektriske og magnetiske felters randbetingelser
– Effektiv medium tilnærmelse og dets begrænsninger
– Bølgeudbredelse i forskellige bulk og strukturerede materialer
– Indvirkning af fabrikationsteknikker og dets indflydelse på smarte nanomaterialers
egenskaber

Anbefalede forudsætninger

34020/10041, eller andre kurser med grundlæggende viden om optik og elektromagnetisme

Undervisningsform

Flere af foredragene vil foregå som gruppearbejde, hvor de studerende vil blive i stand til at designe simple strukturer, der opfører sig som materialer med de ønskede optiske egenskaber.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34022
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding