Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Modellering og simulering af kommunikationsnetværk og –protokoller

Overordnede kursusmål

At give deltagerne detaljeret forståelse for, hvordan modellering og simulering kan benyttes i forbindelse med evaluering af kommunikationsnetværk og -protokoller. At give deltagerne færdigheder i at designe, implementere og anvende simulationsmodeller til evaluering af kommunikationsnetværk og –protokoller ved anvendelse af avanceret software. At give deltagerne færdigheder i at analysere, fortolke og præsentere resultater fra simuleringer.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere anvendeligheden af simulation til evaluering af kommunikationssystemers performance
  • Beskrive principperne i event-styret simulation
  • Designe modeller til simulering af kommunikationsprotokoller og/eller systemer på baggrund af f.eks. protokolspecifikationer
  • Implementere simuleringsmodeller i simulationsværktøj
  • Verificere og validere simuleringsmodeller
  • Dokumentere design, implementation, verifikation og validering af simuleringsmodeller
  • Designe og afvikle simuleringer
  • Dokumentere og evaluere simuleringsresultater

Kursusindhold

Metoder til performance evaluering. Model typer. Netværksmodellering. Optimering af simulationsmodeller. Softwareværktøjer til netværksmodellering. Event styret simulering. Strategier for simulering. Behandling og præsentation af simulationsresultater.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/34333/34334/34351/34368, Generelt kendskab til moderne kommunikationssystemer og -protokoller. Erfaring med softwareudvikling i C++.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, obligatoriske opgaver, obligatorisk projekt

Fakultet

Bemærkninger

Udvikling af simuleringsmodeller i det benyttede simuleringsværktøj kræver, at deltagerne selvstændigt er i stand til at udvikle større programmer i C++, ved anvendelse af objekter, pointere, avancerede datastrukturer og algoritmer, mv. Deltagere med ingen eller kun basalt kendskab til C++ må forvente en betydelig ekstra arbejdsindsats for at kunne bestå kurset.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34323
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding