Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Eksperimentel mobilkommunikation

Overordnede kursusmål

At introducere den studerende til praktisk laboratoriearbejde indenfor mobilkommunikation. Mange af emnerne fra kurset 34330 “Introduktion til mobilkommunikation” vil blive undersøgt eksperimentelt i dette kursus. Der vil blive anvendt udstyr, der giver mulighed for at opbygge et mobilnet i laboratorieskala og bruge det til at udføre eksperimenter på mobilkommunikationssystemer. Dette involverer avanceret måleudstyr – men også helt almindelige mobiletelefoner og målinger på operationelle mobilnet.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere dækning af operationelle mobile net
  • Opstille og konfigurere avanceret mobiltelefoni-måleudstyr
  • Evaluere mobilkommunikationssystemer vha. målinger
  • Udføre og bedømme performance af mobil radio målinger
  • Redegøre for sammenhængen mellem netværksindstillinger og performance
  • Dokumentere laboratoriearbejde
  • Identificere de vigtigste komponenter i en mobiltelefon
  • Evaluere hvordan mobiltelefonens egenskaber har indflydelse på performance

Kursusindhold

GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE kapaciteter og begrænsninger – i virkelige net. Netværksparametre og konfiguration, undersøgelse/måling af timing, power og signalering.
Taletjenester (setup/release af kald – signalering og performance, Voice codecs). SMS / MMS tjenester. Mobilnet procedurer (Handovers / cell reselections, Registration / attach).
Dækning, radio-feltstyrke og placering af basestationer.
Pakkebaserede tjenester. Overførselsegenskaber, Bitrate- og bitfejlratemålinger, Konfiguration (coding schemes, TS/code allokering, modulation mv.), Terminalers indflydelse, Netværksparametre, Undersøge/måle timing, power and signalering, Performance af tjenester.
Systemindstillinger (Netværks- indstillinger og counters, Indflydelse på tjenester), Generelle indstillinger og opsætning af mobilnet (RF signaler i tids- og frekvensdomænet, Power, modulation, timing og RF-performance, performance af operationelle mobilnet)
Kurset af opbygget som en samling små opgaver, der udføres i grupper af 2-3 studerende. Resultaterne fra hver opgave skal dokumenteres i en journal og laboratoriejournalerne skal godkendes for at bestå kurset.

Anbefalede forudsætninger

34330

Undervisningsform

Eksperimenter og laboratoriearbejde i grupper af 2-3 studerende

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34339
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding