Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Digital regulering

Overordnede kursusmål

Anvendelse af computere i reguleringsystemer giver anledning til særlige reguleringstekniske problemer som følge af computerers begrænsede regnenøjagtigheder og regnehastighed. Det er kursets mål, at bibringe deltagerne viden om disse problemer, samt rationelle metoder til opbygning af reguleringsalgoritmer, således at virkningen af den begrænsede nøjagtighed kan reduceres mest muligt. Herudover behandler kurset de krav, der stilles til en datamat og dennes programmel, når den bruges til regulering. Målet med denne del er at sætte deltagerne i stand til at vurdere et datamatsystems egnethed til procesregulering samt at opstille specifikationer for systemet.

See course description in English

Læringsmål

  • Designe digitale regulatorer
  • Analysere digitale reguleringssystemer
  • Opstille reguleringstekniske modeller af simple systemer
  • Implementere digitale regulatorer på computer
  • Analysere og beregne kvantiseringens indflydelse på reguleringskvaliteten
  • Gøre rede for grundlæggende problemstillinger i realtids- og multiprogrammering
  • Designe, implementere og fejlfinde lukketsløjfe-reguleringsystemer
  • Designe og implementere større automatiseringssystemer

Kursusindhold

Almen orientering om regulerings-tekniske anvendelsesmuligheder for computere. Programmering af regulatoralgoritmer. Fejlkilder i regulatoralgoritmer herunder beregningstidsforsinkelse, amplitudekvantisering og produktkvantisering. Metoder til analyse af kvantiseringsfejls betydning for reguleringskvaliteten. Computersystemer til proceskontrol omtales, herunder computerens opbygning, ydre enheder, samt strukturen i operativsystemer til proceskontrol.

Anbefalede forudsætninger

34721/34722/31300/31301

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Øvelsesdelen består af et antal små øvelser, der introducerer det anvendte computer-system, samt en stor opgave, der skal give deltagerne indblik i de problemer, der er forbundet med anvendelse af computere til regulering og automation.
E-learning anvendes i form af electronic correction system og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34747
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding