Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Digital kommunikation

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at analysere og udforme moderne systemer med digital kommunikation. Der lægges vægt på beskrivelse af signaler og støj som stokastiske processer og omsætning af forskellige kontinuerte signaler til digital form. Der opstilles modeller for forskellige transmissionskanaler og signalbehandlingen i nogle grundlæggende transmissionssystemer analyseres. Det er kursets mål at give både en teoretisk analyse af systemerne og demonstrere implementeringer af signalbehandlingen med henblik på at simulere systemers opførsel.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare de fundamentale problemer ved transmission af information
 • Anvende MATLAB til modellering af signalbehandling i digital kommunikation
 • Beregne korrelationsfunktioner og spektre for deterministiske og stokastiske signaler
 • Opstille og analysere Markovmodeller for kilder og linjekoder
 • Beregne spektre for PAM-signaler og pulsformer for undgåelse af ISI eller kontrollere ISI
 • Analysere og optimere kvantiseringsstrategier
 • Optimere lineær estimation
 • Udforme optimale modtagere for PAM-signaler og beregne fejlsandsynligheder for disse
 • Optimere lineære udligningsteknikker
 • Analysere transmissionen gennem transmissionslinier og radiokanaler
 • Analysere digital kvadraturmodulation og beregne fejlsandsynligheder for sådanne
 • Analysere symbolsynkroniseringsalgoritmer

Kursusindhold

Introduktion af grundproblemer i digital kommunikation. Deterministiske signaler. Anvendelse af stokastiske processer til beskrivelse af signaler og støj. Sampling og kvantisering af kontinuerte, stokastiske signaler. Eksempler på brugersignaler, f.eks. lyd og billeder. Lineær estimation og prediktion. Basisbåndtransmission af digitale signaler: optimale modtagere, signaludformning og liniekoder. Modeller for fysiske kanaler: optiske transmissionsledninger, radiokanaler og lagringsmedier, som AWGN og MIMO kanaler. Modulationsformer: amplitudemodulation, kvadraturmodulation, digital fasemodulation, OFDM. Simple protokoller for informationsudveksling.

Anbefalede forudsætninger

01035/02451/31605/31606/02405

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning samt simuleringsøvelser under vejledning (og med anvendelse af MATLAB). Obligatoriske opgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34230
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding