Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Autonome robotsystemer

Overordnede kursusmål

At give den studerende et indblik i autonome robotsystemers opbygning og anvendelse og desuden at give de studerende indsigt og erfaring i opbygning og afprøvning af programmel og hardware i datamatbaserede robot systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for anvendelser af autonome robotter
  • gøre rede for funktionsmåde af sensorer på mobile robotter
  • udføre en kalibrering af en mobil robot
  • beregne ‘steady state’ af et tilbagekoblet system
  • programmere i SMR-CL
  • dokumentere opgaveløsning på web
  • fejlfinde og løse praktisk problemer i laboratoriet
  • analysere en opgave og planlægge en løsning med en given mobil robot
  • programmere en mobil robot til at udføre en given opgave
  • designe og implementere basal software til mobile robotter

Kursusindhold

Kurset består af et antal introducerende øvelser med forelæsninger knyttet til autonome robotsystemer og en større afsluttende opgave. Autonome robotsystemers hoveddele. programmel, datamater og kommunikation, modeller og kinematik, tidsbaseret regulering, sensorer og aktuatorer. Den afsluttende opgave løses ved hjælp af en simulator og en af AUT mobile robotter.

Anbefalede forudsætninger

02101/02102, Kendskab til C / C++

Undervisningsform

Laboratorieøvelser og forelæsninger. Januar: 3 uger fuld tid

Bemærkninger

Kurset er struktureret så det kan følges med godt udbytte af studerende med forkellige forudsætninger.

E-learning anvendes i form af web-based tools og digital eksamen.

Ved overtegning prioriteres Elektrokandidat-studerende, og blandt disse gives første prioritet til de, der har bestået 31300.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34754
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding