Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Analog design

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at sætte den studerende i stand til med ingeniørmæssige metoder
-at analysere, dimensionere, realisere og teste lineære og ulineære analog-elektroniske kredsløb ud fra givne specifikationer,
-at analysere, dimensionere, realisere og teste impulskredsløb ud fra givne specifikationer,
-at forstå opbygningen og virkemåden af effektforstærkere.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende hybrid Pi samt T småsignalparameter modeller til at analysere elektroniske kredsløb indeholdende bipolare transistorer
  • Konstruere differensforstærker, strømkilder samt simple spændingsforstærkende trin baseret på bipolare transistorer
  • Sammenkæde forskellige forstærkerkoblinger til en færdig forstærker
  • Analysere en effektforstærkers effektforhold samt udregne forstærkerens virkningsgrad
  • Undersøge om køling er nødvendigt samt om nødvendigt at udvælge en korrekt kølemetode
  • Identificere en ikke ideel operationsforstærkers fejlkilder samt vurdere deres indflydelse på et omkringliggende kredsløbs funktion
  • Anvende modkobling på et forstærkerkredsløb og forudsige om dette kredskøb er stabilt efter modkobling
  • Anvende integrator og schmitt trigger kredsløb baseret på operationsforstærkere til at konstruere trekant og firkant oscillatorer samt monostabile multivibratorer

Kursusindhold

Differential- og flertrinsforstærkere, DC-strømkilder, spændingsreferencer. Den ikke ideelle operationsforstærker, bias/offset, frekvensfunktion, slew rate og power bandwith. Modkobling for udvalgte topologier, stabilitet. Effektforstærkere, klasse A, B og AB, virkningsgrad, forvrængning. Oscillatorer. Modulatorer. Støjberegning.

Anbefalede forudsætninger

31022/62732/01964, Analog elektronik. Matematik 2

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning samt mindre opgaver.

Bemærkninger

Der tilbydes 2 hjemmeopgaver i semester forløbet ud af disse skal den studerende aflevere mindst 2 for at få adgang til at deltage kan deltage i den afsluttende skriftlige eksamen.
Hjemmeopgaverne er udført således at hver studerende modtager en individuel opgave med specifikationer der er forskellige fra alle andre studerende.
Der afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen, denne prøve er udformet som en multiple choice prøve.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34324
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding