Kursus Dansk 10 ECTS

Bygningsbrandteknik mhp. BK2-certificering

Engineer using a digital tablet
Credit: Colourbox

Vil du gerne være certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2)? Så er dette kursus noget for dig! Her får du både styrket din brandtekniske viden og bliver trænet i selve certificeringsprocessen.

Med dette kursus i bygningsbrandteknik får du den viden, der er en forudsætning for at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2) i henhold til Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Kurset er en pakkeløsning, der består af en udvidet version af kurset i bygningsbrandteknik fra DTU’s Master i Brandsikkerhed samt træning i forskellige opgavetyper som forberedelse til certificering som brandrådgiver i BK2.

Kurset sætter fokus på:

 • bygningsreglementets brandbestemmelser
 • materialers brandtekniske egenskaber
 • brandsikring af forskellige bygningskategorier
 • brandteknisk dokumentation

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Formålet med det hele er selvfølgelig at blive dygtigere til at arbejde med og rådgive om brandsikring af bygninger, så du kan blive certificeret brandrådgiver i BK2, hvilket sker gennem en separat certificeringsproces hos et af de akkrediterede certificeringsorganer (pt. Rambøll og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)).


Efter kurset vil du kunne:

 • redegøre for gældende brandteknisk byggelovgivning
 • foretage valg af anvendelseskategori for et byggeri
 • foretage valg af risikoklasse og brandklasse for et byggeri
 • forklare metoder for aktiv og passiv brandsikring
 • bedømme byggematerialers brandtekniske egenskaber
 • bedømme brandteknisk prøvning og klassifikation for byggematerialer og bygningselementer
 • beskrive brandsikkerheden af en bygning i BK2
 • redegøre for projekteringsforløbet, særligt for BK2-byggeri
 • have kendskab til indholdet af de forskellige dokumenter i den samlede brandtekniske dokumentation for et byggeri i BK2, herunder dokumentation for brandklasse, dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold, brandstrategirapport, funktionsbeskrivelser, DKV-plan, kontrolplan, kontrolrapport samt start- og sluterklæring

Virksomheden får en medarbejder, der har:

 • grundlæggende forståelse af bygningsbrandteknik og byggelovgivningen på brandområdet
 • kendskab til sikring af de menneskelige, materielle og økonomiske værdier i relation til aktuelt byggeri
 • forudsætninger for at behandle både brandtekniske detailproblemer og traditionelle projekter

Praktisk information

Kurset gennemføres fra 19. april til 9. juni 2022 og vil typisk omfatte syv til otte timers undervisning om ugen. Hertil kommer forberedelsestid med læsning af bygningsreglementet og tilhørende vejledninger. Du skal forvente en samlet arbejdsbelastning på 250-300 timer, svarende til 10 ECTS-point.

Hovedparten af undervisningen gennemføres online, så du kan deltage på distancen. Derudover er der tre hele kursusdage på DTU i Lyngby: 19. april samt 2. og 9. juni 2022. Se kursusplanen.

Adgangskrav

Deltagerne forventes at have en videregående byggefaglig uddannelse som fx bygningsingeniør, -arkitekt eller -konstruktør samt mindst to års praktisk erfaring med rådgivning, projektering, tilsyn og/eller myndighedsbehandling af byggesager.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 18.000 kroner, som er momsfritaget.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Undervisere

 • Studieleder, lektor, civilingeniør, ph.d. Lars Schiøtt Sørensen, DTU
 • Ekstern lektor, civilingeniør, Master i Brandsikkerhed Jesper Lind Arpe, COWI (certificeret brandrådgiver i BK2, 3 og 4 samt tredjepartskontrol)
 • Ekstern lektor, civilingeniør, Master i Brandsikkerhed Finn Buus Steffensen, NIRAS (certificeret brandrådgiver i BK2, 3 og 4 samt tredjepartskontrol)
 • Ekstern lektor, civilingeniør, ph.d. Rolff Ripke Leisted, NIRAS (certificeret brandrådgiver i BK2)

Tilmelding

Sted

DTU Lyngby Campus, Online

Varighed

7 tirsdage & 7 torsdage

Start 19. april 2022
Slut 9. juni 2022
Pris

18.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding