Enkeltfag 5 ECTS

Videregående dataanalyse og statistisk modellering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne kendskab til moderne begreber og metoder, der bruges ved analyse af forskellige typer data og give deltagerne kompetencer til at bruge disse metoder i anvendelsesmæssige sammenhænge ved brug af programmet R.
Efter kurset forventes deltagerne at kunne analysere variation i data, identificere væsentlige variationsårsager og vurdere, samt kvantificere, deres indflydelse, sædvanligvis ved en statistisk model.

See course description in English

Læringsmål

  • analysere forskellige typer af data ved brug af R programmet
  • analysere variation i data
  • identificere væsentlige variationsårsager
  • vurdere variationsårsagernes indflydelse ved brug af en statistisk model
  • præsentere forudsætninger, metode, resultater og fortolkninger af en statistisk analyse
  • formulere, afgrænse og udføre et projekt indenfor rammerne af kurset
  • afgøre hvilken/hvilke modell(ler), der med rimelighed vil kunne anvendes til at analysere et givent datamateriale
  • anvende og forstå likelihood baserede metoder
  • statistisk modelbygning

Kursusindhold

Likelihood metoder og principper, generelle lineære modeller, generaliserede lineære modeller, mixed effekt modeller og generaliserede mixed effekt modeller.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/02418/02409, Kendskab til grundlæggende statistik samt likelihood teori eller multivariat statistik.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og gruppearbejde

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02424
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding