Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

System integration

Overordnede kursusmål

Kursusmålet er at give deltagerne den teoretiske grundlag som er nødvendig til at forstå, modellere, analysere og designe komplekse uensartede systemer som bliver sammensat fra forskellige komponenter. Hensigten er at dække forskellige abstraktionsniveauer, og de forskellige lag i et system.

See course description in English

Læringsmål

  • analysere et problem og modellere behovet for et software system
  • modellere og designe et software system
  • formulere sikkerheds og andre egenskaber af software systemer
  • efterprøve gyldigheden af modelegenskaber
  • beskrive tekniker for modellering af problemdomæner, krav, design og systemer
  • forklare og diskutere modeller
  • beskrive og anvende fremgangsmåder for modellering
  • modellere i et team
  • dokumentere modeller

Kursusindhold

-Objektorienteret modellering med UML
-Andre modellering sprog
-Fremgangsmåder for modellering
-Analyse af modeller

Anbefalede forudsætninger

02101/02102/02312/02160, Kendskab til programmering, software udvikling og objektorienterede teknikker

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02291
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding