Enkeltfag 5 ECTS

Statistisk modellering: teori og anvendelser

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et overblik over de mest anvendte statistiske metoder samt at give en introduktion til videregående statistiske emner med fokus på likelihood teori. Deltagerne sættes i stand til at udføre statistiske analyser vha. statistik programpakken R. Der lægges stor vægt på fortolkning og præsentation af statistiske resultater. Kurset tænkes som bindeled mellem kursus 02402/02403 Introduktion til statistik og de videregående statistikkurser på instituttet.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille og anvende hyppigt anvendte statistiske regressionsmodeller.
  • Udføre modelkontrol og kritisk vurdere anvendelighed at statistiske metoder.
  • Være i stand til at fortolke og præsentere statistike resultater.
  • Have kendskab til forskellige estimationsmetoder, specielt Maximum Likelihood.
  • Have kendskab til simulationsbaserede metoder
  • Have kendskab til Bayesianske metoder
  • Være i stand til at udføre anvendte statistike analyser ved brug af statistikprogrampakken R.
  • Se muligheder for anvendelse af mere avancerede statistiske metoder
  • Præsentere statistiske resultater til personer uden statistisk baggrund.

Kursusindhold

Der vil blive undervist i de mest anvendte statistiske metoder, som regel med udgangspunkt i praktiske problemstillinger og ved brug af den statistiske programpakker R. Derudover gives en introduktion til mere teoretiske emner. Forelæsningerne gives af såvel interne som eksterne forelæsere med ekspertise indenfor de enkelte metoder. Der lægges vægt på at træne og diskutere statistisk tankegang, samtidig med at der introduceres de emner, der behandles grundigere i de øvrige videregående statistikkurser på instituttet.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403, Kendskab til grundlæggende statistiske metoder svarende til indholdet i 02402/02403. Yderligere kendskab til sandsynlihedsregning er desuden en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser (integrerede) samt løsning af praktisk opgave.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er tænkt som en overbygning på “02402/3 Introduktion til statistik” med henblik på at introducere de mest anvendte statistiske metoder. Ydermere kan kurset ses som en introduktion til de efterfølgende statistikkurser, fx 02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering og 02429 Analyse af korrellerede data: Mixede Lineære Modeller.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02418
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding