Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Projektarbejde inden for billedanalyse og computer grafik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne kendskab til og erfaring i at løse konkrete problemstillinger fra billedanalyse eller computer grafik.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere en teknisk problemstilling
  • Indsamle viden om problemdomænet
  • Identificere nødvendige aktiviteter for at løse problemstillingen
  • Planlægge et mindre projekt, herunder organisering, tidsstyring og risikoanalyse
  • Udvælge egnede metoder
  • Vurdere metoders egnethed
  • Konstruere en samlet løsning for problemstillingen
  • Opsummere den samlede løsning og konkludere
  • Anbefale fremtidig indsats vedr. problemstillingen
  • Evaluere andre gruppers indsats

Kursusindhold

Efter en introduktion den første dag arbejder deltagerne i grupper med 2-4 deltagere. Hver gruppe har sin opgave (som de selv er med til at vælge og afgrænse). Opgaverne hentes fra aktuelle forskningsprojekter på DTU Informatik, f.eks.
1. Korrespondance problemet: Der skal findes sammenhørende ‘attributter’ i to billeder, som parres optimalt, bl.a. under hensyntagen til kamera optikken. Optræder bl.a. ved stereo syn.
2. Elektroforese Gel Matching (bruges til at analysere proteiner): Deformer billedet af en gel optimalt, dvs. så det korresponderer bedst muligt med et andet. Problemstillingen minder om 1.
3. Deformerbare Modeller: Brug forhåndsantagelser og observationer til at finde en optimal segmentering. Benyttes f.eks. til at finde fedtdelen i billeder af kød.

Anbefalede forudsætninger

02502, Kendskab til indledende billedbehandling eller computer grafik.

Undervisningsform

Kursusarbejde i grupper på 2-4 personer.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02507
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding