Enkeltfag 5 ECTS

Netværkssikkerhed

Overordnede kursusmål

At opnå fortrolighed med netværkssikkerhed ud fra både en teoretisk og en praktisk synsvinkel.

See course description in English

Læringsmål

  • Liste almindeligt forekommende trusler, der opstår gennem brugen af bestemte netværksprotokoller.
  • Udnytte og vide hvordan du løser almindelige sårbarheder og angreb mod servere og andre netværksbaserede computersystemer.
  • Forklare fælles problemer med trådløse netværk og mekanismer, der bruges til at sikre dem.
  • Forklare de grundlæggende mekanismer, der bruges til opdage indtrængningsforsøg i computersystemer.
  • Udføre en netværksscanning og sårbarhedsanalyse af et computer netværk.
  • Lave passende firewallregler, udtrykt i et gængsregelsprog, for at implementere en given firewallsikkerhedspolitik.
  • Vælge passende mekanismer til at beskytte et computersystem i et netværk mod udvalgte risici.
  • Forstå det grundlæggende omkring moderne IoT-sikkerhed og IoT-protokoller
  • Vælge passende værktøjer til privat kommunikation på internettet.

Kursusindhold

Grundlæggende netværkssikkerhed i LAN og WAN miljøer; Protokoller til klient-server kommunikation, hvor sikkerhedsforholdene er risikofyldte; Web sårbarhed; Sikker kommunikation til opnåelse af fortrolighed, autenticitet og integritet.
Sikkerhedsarkitektur: firewalls og DMZ’er. VPN, proxy-funktionalitet, indbrudsdetektions- og protektionsystemer (IDS/IPS), TOR, Signal, audit og analyse af angreb.

Anbefalede forudsætninger

02239, Det forudsættes, at deltagere har kendskab til almindeligt forekommende protokoller til kommunikation i datanet og deres virkemåde.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02233
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding