Enkeltfag 5 ECTS

Moderne Metoder i Industrimatematik

Overordnede kursusmål

Opnå erfaring med konkret opgaveløsning i industrimatematik

See course description in English

Læringsmål

  • Fortolke og simplificere beskrivelser af industrielle processer
  • Afbalancere brug af forskellige matematiske beskrivelser
  • Udrede dimensioner og gyldighedsområder af tekniske beskrivelser
  • Fortolke parametres indflydelse på forskellige løsningetyper
  • Arbejde effektivt med vidensdeling i grupper
  • Analysere og gøre brug af foreliggende datamateriale
  • Udnytte avancerede numeriske værktøjer som støtte for løsninger
  • Sammenfatte koncise og relevante konklusioner i en teknisk rapport

Kursusindhold

Tre dages kursusarbejde med skiftende emner indenfor anvendt matematik og industrimodellering, efterfulgt af 1 uges aktiv deltagelse i arbejdsmødet ESGI.

Anbefalede forudsætninger

mindst bachelorniveau i anvendt matematik

Undervisningsform

3 dages kursusarbejde + aktiv deltagelse i det umiddelbart efterfølgende ESGI arbejdsmøde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 3, Maksimum: 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02940
Kursustype Ph.d.
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding