Enkeltfag 5 ECTS

Modellering og analyse af tidstro systemer

Overordnede kursusmål

At gøre deltagerne i stand til at konstruere sikre og pålidelige, tidstro computerbaserede systemer under brug af formelle modellerings- og verifikationsteknikker.

See course description in English

Læringsmål

  • modellere tidstro systemer ved brug af formelle modeller for tidslig opførsel.
  • formulere egenskaber for tidslig systemopførsel.
  • anvende simuleringsværktøjer til analyse af formelle tidstro modeller.
  • gøre rede for forskellige principper for automatisk verifikation.
  • anvende værktøjer til verifikation af tidslige egenskaber.
  • forstå udvalgte verifikationsteknikker samt kende deres fordele og begrænsninger.
  • benytte forskellige abstraktionsniveauer under udvikling af tidstro systemer.
  • analysere basale afviklingsaspekter af tidstro systemer
  • implementere tidstro programmer på passende afviklingsplatforme.
  • anvende sandtidsbegreber til klar og præcis præsentation af problemer og løsninger.

Kursusindhold

Højniveau modellering af tidslig opførsel. Modelleringsteknikker for hybride systemer. Specifikation og verifikation af tidslige egenskaber. Modellerings-, simulerings- og verifikationsværktøjer. Procesafvikling. Designprincipper. Implementeringsteknikker.

Anbefalede forudsætninger

02158/02141/02159, Kendskab til generelle principper for parallelprogrammering: processer / tråde, synkronisering og kommunikation. Generelt kendskab til datalogisk modellering og specifikt kendskab til modeller for parallelitet. Kendskab til temporal logik. Kendskab til basal sandsynlighedsregning.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser. Selvstændigt projektarbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02224
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding