Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Indledende Programmering

Overordnede kursusmål

At tilegne sig forståelse af basale begreber for imperative og objekt-orienterede programmeringssprog.
At kunne udtrykke disse begreber med anvendelse af gængse imperative og objekt-orienterede programmeringssprog.
At kunne udvikle mindre programmer og kunne dokumentere det udførte arbejde i en rapport.
At kunne læse og forstå programkode, samt analysere dets opførsel uafhængigt af en implementation.

See course description in English

Læringsmål

  • Designe og dokumentere strukturen i imperative og objekt-orienterede programmer.
  • Implementere et udarbejdet design.
  • Forstå og anvende programmeringssprogs basale elementer.
  • Vælge og anvende hensigtsmæssige datatyper og datastrukturer.
  • Forstå og anvende programmeringssprogs basale objekt-orienterede funktionaliteter.
  • Genkende nogle få, simple designmønstre.
  • Analysere kørslen af et program.
  • Skrive en overskuelig og velstruktureret rapport der dokumenterer alle de centrale aspekter af et programmeringsprojekt.

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring programmeringssproget Java. Følgende emner behandles i kurset:
– typer (primitive typer og referencetyper)
– basale programmeringssprogskonstruktioner (løkker og forgreninger)
– værdier, operatorer og udtryk
– klasser, objekter, felter og metoder
– brug af simple biblioteksklasser
– design af klasser (stærk binding og svag kobling)
– basal fejlhåndtering
– benyttelse af basale funktionaliteter i et gængs udviklingsmiljø

Desuden gives en introduktion til programmeringssproget C:
– datatyper (simple typer og strukturer)
– arrays
– pointere
– funktioner
– dynamisk lagertildeling
– læsning og skrivning af filer
– header-filer

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.
Øvelserne omfatter løsning af mindre opgaver samt projektarbejde i grupper på 2-3 studerende. Projektarbejdet dokumenteres med rapporter og programmer, som indgår i kursets bedømmelse.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02102
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding