Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Grundlæggende distribuerede systemer

Overordnede kursusmål

At belyse problemstillinger og metoder til brug ved konstruktion og analyse af systemer af sammenkoblede computerenheder.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive vigtige karakteristika af distribuerede systemer og de væsentlige arkitekturmæssige kendetegn ved sådanne systemer
  • Karakterisere forskellige kommunikationsparadigmer for distribuerede systemer.
  • Beskrive grundlæggende protokoller og fejlkontrolmekanismer for distribuerede systemer.
  • Beskrive vigtige karakteristika af P2P computing.
  • Forklare begrebet logisk tid og beskrive, hvordan det kan implementeres i distribuerede systemer.
  • Forklare virkemåden af en distribueret algoritme.
  • Udføre simple beviser for systemegenskaber på basis af en beskrivelse af et system.
  • Vælge en passende distribueret algoritme, der opfylder givne designkrav til et distribueret system.
  • Vælge en passende implementeringsparadigme, der opfylder givne designkrav til et distribueret system.
  • Beskrive grundlæggende begreber, problemer og teknikker inden for cybersikkerhed.

Kursusindhold

Karakterisering af distribuerede systemer
Modeller for distribuerede systemer
Paradigmer for distribuerede systemer
Inter-proces kommunikation
Distribuerede objekter
Peer-to-Peer Computing
Logisk tid
Distribuerede algoritmer for koordinering og enighed
Cybersikkerhed

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til parallelle systemer og til de problemstillinger, der gør sig gældende i systemer med samtidige aktiviteter. Kan opnås gennem kursus 02158 Parallel programmering.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02221
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding