Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Formelle aspekter af software engineering

Overordnede kursusmål

Kurset har til formål at give deltagerne færdigheder i matematisk baserede metoder til udvikling af pålidelige programmelsystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • opstille en formel specifikation ud fra en uformel opgavebeskrivelse
  • anvende udvalgte specifikations-stile og -teknikker til at konstruere modeller på et passende abstraktionsniveau
  • trinvis forfine en specifikation
  • opstille verifikationsforpligtelser (f.eks. forfiningsbetingelser og krævede systemegenskaber)
  • verificere simple verifikationsforpligtelser
  • oversætte en specifikation til et udførbart program
  • anvende udvalgte værktøjer relateret til formelle metoder
  • forklare hvad der kan opnås ved brug af formelle metoder
  • kommunikere resultater på en klar og præcis måde
  • løse opgaver i en gruppe påtagende sig individuelt ansvar

Kursusindhold

Formel specifikation med udgangspunkt i et eller flere typiske eksempler på specifikationssprog. Forskellige specifikationsteknikker og stile til at konstruere modeller på forskellige abstraktionsniveauer. Trinvis udvikling og verifikation.
Implementeringsrelation(er). Anvendelse af computer-baserede specifikations-værktøjer.

Anbefalede forudsætninger

01017/01019/01904/02161/02141/02158/02156/02157, dvs. (1) beherskelse af diskret matematik: mængder, funktioner, logiske operatorer og (2) beherskelse af programmering (herunder brug af data typer og rekursive funktioner) og kendskab til software modellering (f.eks. UML).
Funktionsprogrammering som det f.eks. kan læres i 02157 er en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og projektarbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02263
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding