Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Design af aritmetiske processorer

Overordnede kursusmål

Computer aritmetiske har altid spillet en vigtig og ofte afgørende rolle i udformningen af general-purpose and special-purpose processorer. Hver ny generation af processorer, såsom GPU’er, multi-core processorer, digitale signalprocessorer, og senest, neurale netværk, er afhængig af fremskridt i computer aritmetik at øge ydeevnen ved lavere effekt og energiforbrug.

I dette kursus vil den studerende lære baggrunden for computer aritmetik, så som tal repræsentation, afrundingsmåder og præcision, det grundlæggende for at kunne implementere numeriske processorer og de løsninger, der anvendes i state-of-the-art aritmetiske processorer.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive standarder for tal repræsentation, operationer og afrundingsmåder.
  • Beskrive og forklare metoder til implementering af aritmetiske operation såsom addering, multiplikation og division.
  • Anvende passende algoritmer til at udføre en given beregning under givne krav (hastighedsforbrug, arealforbrug, effektforbrug).
  • Designe aritmetiske processorer baseret på givne specifikationer og de lærte metoder.
  • Syntetisere specifikke (små) dele af en processor.
  • Analysere en processors performance, sammenligne og evaluere resultaterne med performance for nogle reference processorer.
  • Evaluere en videnskabelig artikel (fra konference eller tidsskrift).
  • Kommunikere resultaterne af artikelevalueringen i en mundtlig præsentation og i en teknisk rapport.

Kursusindhold

Introduktion til computer aritmetik. Grundlæggende operationer: addition, multiplikation, division, kvadratrod. Floating-point aritmetik and FP-enheder. Applikationsspecifikke processorer til adskillige anvendelsesområder. Alternative talsystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger og projekt

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02217
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding