Enkeltfag 5 ECTS

Biometriske systemer

Overordnede kursusmål

Den studerende skal i løbet af kursus
– forstå principperne bag biometriske algoritmer og principper
– kende de vigtigste tilgange til biometri
– kunne vælge egnede algoritmer/systemer til en givet applikation fex. fysisk adgangskontrol
– forstå de komplekse sammenhænge mellem biometriske systemer og de omgivelser de optræder i, fex belysning og observationsvinkel, samt disses indflydelse på det biometriske systems funktionsevne.
– bedømme siikerhedsegenskaberne ved et biometrisk system.
– forstå principperne bag private data of disses indflydelse på design af biometriske systemer

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare konkrete biometriske modeller introduceret i kurset
  • Analysere egnetheden af biometriske modeller i et givet scenarium
  • Anvende biometriske elementer i eksisterende systemer til at opnå en given sikkerhedsmålsætning
  • Udpege de begrænsinger et biometrisk system har ift. at opnå et givet sikkerhedsmål
  • Bedømme egnetheden af biometrsiek modeller foreslået i videnskabelig litteatur til en given anvendelse
  • Designe en biometrisk løsning til et givet biometrisk problem
  • De studerende skal enekeltvis stå til regnskab for de løsninger der er fremokommet i et gruppearbejde
  • Den studerende skal kunne forklare sine resultater klart og præcist

Kursusindhold

Adgangskontrol baseret på biologiske eller adfærdskarakteristika så som ansigt, iris eller fingeraftryk er et lovende forskningsfelt. Biometriske algoritmertillader genkendelse af individer i fysiske eller logiske adgangskontrol systemer og tillader dermed et effektivt og nemt alternativt til videns- eller “token”-baserede systemer.

Forelæsningerne dækker de vigtigste mekanismer i dagens kommercielle biomnetriske systemer: ansigtsgenkendelse, irisgenkendelse ogfingeraftryk . Kurser dækker sensorer, biometrisk billedanalyse, feature extraktion og klassifikationsmetoder. Endvidere, vil metoder til validering af sikkerhed og performance blive diskutere. Forelæsningerne vil også dækker forhold om private data.

I øvelserne udbygges indholdet i forelæsningerne med emner fra applikationsområder. Disse analyseres. Der er særlig fokus på applikationer i en europæisk referenceramme. Endvidere vil der i øvelserne blive diskuteret international standradisering indenfor feltet. I øvelserne vil emnerne omfatte 3D ansigtsgenkendelse, biometrisk data kvalitet, multimodal biometri og beskyttelse af biometriske skabeloner, fex. www.3dface.org.

Anbefalede forudsætninger

02239/02502, Kurset forudsætter et grundliggende kendskab til datasikkerhed og studerende kan også have glæde af at vide noget om billedanalyse.

Undervisningsform

Forelæsninger og projekt.

Fakultet

Bemærkninger

Forelæseren er professor Christoph Busch fra Hochschule Darmstadt/Frauenhofer Institute for Graphic Research (IGD) i Darmstadt, Tyskland.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02238
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding