Enkeltfag 5 ECTS

BasisMat 2 – Videregående matematik for diplomingeniører

Overordnede kursusmål

At give de studerende grundlæggende færdigheder inden for lineær algebra og systemer af lineære differentialligninger, samt erfaring med anvendelse heraf i ingeniørmæssige problemstillinger.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte Gausselimination til løsning af lineære ligningssystemer
  • Gennemføre elementære beregninger med matricer
  • Beregne determinanter
  • Afgøre om en kvadratisk matrix er invertibel, og i givet fald beregne den inverse
  • Beregne egenværdier og egenvektorer for kvadratiske matricer
  • Løse simple systemer af lineære differentialligninger
  • Benytte det symbolske software-værktøj Maple til løsning og grafisk illustration af matematiske problemer
  • Benytte lineær algebra til løsning af ingeniørmæssige problemstillinger, for eksempel løsning af overbestemte ligningssystemer og bestemmelse af ekstremum for funktioner af to variable

Kursusindhold

Gausselimination, matrixregning, determinanter, egenværdier og egenvektorer, systemer af lineære differentalligninger, ingeniørmæssige anvendelser af lineær algebra

Anbefalede forudsætninger

01901, 01901 senest samtidig

Undervisningsform

Forelæsninger og klasseundervisning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Other Campus

Engineering Technology
Kursus ID 01920
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding