Enkeltfag 5 ECTS

Anvendt Funktionsprogrammering

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at anvende funktionsprogrammering ved løsning af praktiske såvel som mere teoretiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • anvende funktionsprogrammering på praktisk forekomne problemer
  • sætte sig ind i funktionelle teoridannelser og udnytte dem i forbindelse med programkonstruktion
  • opstille et funktionelt programdesign
  • analysere et funktionelt programdesign
  • vurdere funktionsprogrammerings rolle i en systemsammenhæng
  • formulere/programmere egenskaber ved programmer som kan testes automatisk
  • give en kritisk analyse af et program design
  • dokumentere et softwareprodukt kort og klart

Kursusindhold

Kurset giver indsigt i avancerede emner indenfor funktionsprogrammering og deres brug i forbindelse med konkrete anvendelser. Der vil blive undervist i teoretiske emner. Disse vil indgå i konstruktionsopgaver der er inspireret af praktisk og/eller forskningsorienterede problemer.

Kursusforløbet er styret af 2-3 miniprojekter. Et miniprojekt opstartes ved forelæsninger og eventuelle øvelser som støtter op om emnet. Et miniprojektet resulterer i et produkt i form af et program og en minirapport.

Kursets indhold ændres årligt. Eksempler på temaer: Ressourceplanlægning, parallel opsamling af information, reaktive programmer, apps til mobiltelefoner, domænespecifikke sprog, afgørbarhedsprocedurer, fortolkere, oversættere, analyseværktøjer, monadisk programmering.

Anbefalede forudsætninger

01017/01019/02157/02141, Diskret matematik, funktionsprogrammering, samt kendskab til regulære og kontekst-frie sprog såvel som semantik.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser. Selvstændigt projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er tænkt som en overbygning af 02157 Funktionsprogrammering, som skal muliggøre en effektiv udnyttelse af funktionsprogramming i forbindelse med efterfølgende kurser og projekter på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi, for eksempel indenfor programanalyse, verifikation, og analyseværktøjer til indlejrede systemer.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02257
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding