Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Molekylære vært-patogen interaktioner

Overordnede kursusmål

Kurset har fokus på principperne bag host-pathogen interaktioner med vægten lagt på bakterielle sygdomme hos mennesker. I løbet af kurset vil du undersøge og evaluere:
– De molekylære mekanismer, der ligger til grund for infektion og antibiotika resistens af vigtige sygdomsfremkaldende bakterier.
– Hvordan nye teknologier kan muliggøre en bedre forståelse af infektionsforløb og host-pathogen interaktioner.
– Forholdet mellem fremskridt i vores forståelse af sygdom og udvikling af ny eller forbedret diagnostik og behandling.
Samlet set sigter kurset på at give en detaljeret indsigt i det molekylære grundlag for smitsomme sygdomme og metoderne til at undersøge værtspatogen-interaktioner. Kurset udgør et nødvendigt fundament for udvikling af nye antimikrobielle stoffer, vaccineudvikling, diagnostisk design og mange andre områder inden for medicinsk bioteknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive hvordan og hvorfor bakterier forårsager sygdom på molekylært niveau.
  • Afkode de molekylære mekanismer for specifikke virulensfaktorer.
  • Præsentere den molekylære baggrund for virkning af antibiotika og resistensudvikling.
  • Beskrive diversiteten i bakterielle infektionsveje.
  • Definere værtsrespons og betydningen for udvikling af sygdom.
  • Beskrive, illustrere og forholde sig til forskellige teknikker indenfor værtspatogen-interaktioner.
  • Kritisk evaluere, vælge og anvende den mest hensigtsmæssige teknik(-er) i forskellige værtspatogenstudier.
  • Diskutere og eksemplificere, hvordan viden om det molekylære grundlag for smitsomme sygdomme kan hjælpe udviklingen af nye behandlinger eller andre anvendelser inden for medicinsk bioteknologi.
  • Læse, fortolke og evaluere individuelle og overordnede eksperimentelle data fra originale forskningsartikler.
  • Præsentere og diskutere forskningsartikler.

Kursusindhold

De temaer, der skal præsenteres og diskuteres, er:
– Regulering og funktion af bakterielle virulensfaktorer, herunder eksperimentelle værktøjer til analyse af disse egenskaber.
– Toksiner og deres indvirkning på værten.
– Bakterielle adhesion og invasion mekanismer.
– Bakterielle cellekommunikationssystemer og deres roller i patogenicitet.
– Patogen metabolisme og fysiologi.
– Biofilmdannelse og mikrobielle interaktioner og hvordan disse processer kan påvirke sygdomsprogression og behandlingsresultat.
– Bakteriel tilpasning til toksiske stoffer som antibiotika og værtsforsvarsmolekyler.
– Eksperimentelle teknikker (fx bioimaging, in vitro model systemer, in vivo modeller) for at studere værts-patogen interaktioner.
– Teknologier, der muliggør undersøgelser af mikrobiologisk økologi og patogenfysiologi i infektioner.
– Specifikke værtsfaktorer involveret i interaktioner med patogene bakterier såsom mucosale overflader og dele af immunsystemet.

Anbefalede forudsætninger

27230/27256/23258, Kendskab til den molekylære mikrobiologis arbejdsmetoder og paradigmer på fagligt diskussions/læseniveau. Grundlæggende færdighed i eksperimentelt molekylært mikrobiologisk arbejde. Kompetencer indenfor Pro- og Eukaryote cellers fysiologi, biokemi samt basalt kendskab til immunologi.

Undervisningsform

Forelæsninger

Fakultet

Bemærkninger

Studerende, der tager dette kursus, kan også være interesserede i 23205. Disse to kurser supplerer hinanden godt, og du kan følge dem begge. 27250 fokuserer på det molekylære grundlag for infektioner og teknologier til at studere host-pathogen-interaktioner og 23205 fokuserer på nuværende og nye tilgange til forebyggelse og behandling af infektionssygdomme.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Kursus ID 27250
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding