Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Mikrobielle biofilmteknikker

Overordnede kursusmål

Kursets overordnede mål er at give de studerende en grundig gennemgang af forskellige metodikker for biofilmdyrkning og analyse.

Deltagerne vil desuden have opnået kendskab til den generelle fysiologi af bakterier, der vokser som biofilm og specielle problemstillinger i forbindelse med behandling af patienter, der er inficeret med bakterier, der vokser som biofilm.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille biofilm-flowcelleforsøg og udføre disse: Manipulation og monitoring af levende biofilm, antibiotika behandling af biofilm, viabilitetsmåling, on-line målinger af ilt i biofilm, høstning af biofilm.
  • Udføre biofilm mikrotiterbakke-assay.
  • Anvende avancerede optiske mikroskopiteknikker: Konfokal-mikroskopi og fluorescens-mikroskopi, time-lapse (konfokal) mikroskopi.
  • Udføre Fluorescence In Situ Hybridisering (FISH) på embeddede biofilm.
  • Udføre enkle biofilmforsøg med en ukendt organisme som deltagerne selv medbringer eller isolerer på stedet.
  • Udføre matematisk billedbehandling ved COMSTAT-analyse.
  • Udføre digital billedpræparation og præsentation (Imaris).
  • Præsentere biofilmresultater for en forsamling.

Kursusindhold

Kurset er fokuseret på biofilm i en medicinsk kontekst med eksempler fra urinvejsinfektioner til cystisk fibrose. Teknikkerne inkluderer opsætning og kørsel af biofilm-flowcellesystemer, fluorescence in situ hybridisering, forskellige former for avanceredet afbildning, flowcytometri med mere. Kurset vil være praktisk med øvelser suppleret med forelæsninger af fremtrædende forskere inden for felterne medicinsk mikrobiologi og mikrobielle biofilm. Kursusindholdet kan variere en smule fra år til år.

Anbefalede forudsætninger

Et grundlæggende kendskab til mikrobiologi og laboratoriearbejde.

Undervisningsform

8 dage med intensivt laboratoriearbejde og forelæsninger af inviterede foredragsholdere. Aftensessioner. Kurset løber over 8 sammenhængende dage inkl. weekenddage.

Fakultet

Bemærkninger

Ved overtegning gives prioritet til ph.d.-studerende

Kursuspris
1) Ph.d.-studerende: Kurset er gratis for alle ph.d.-studerende fra Danmark og andre EØS-lande. Ph.d.-studerende betaler dog 1.500 kr for udgiften til kursusmaterialer.
2) Academia: 7.000 kr
3) Industri og andre: 9.500 kr

Gebyret dækker ikke ophold eller fortæring.

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Bioengineering

Kursus ID 27820
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 31
Semester slut Uge 33
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding