Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Metoder i proteinkarakterisering

Overordnede kursusmål

Kurset introducerer udvalgte metoder, der bruges til at karakterisere struktur, stabilitet og interaktioner af proteiner. Vi vil arbejde med både de teoretiske grundlag for måleprincipperne, anvendelse af metoderne og kritisk vurdering af resultaterne. Kurset vil tilbyde en grundig diskussion af de kræfter og mekanismer, der ligger til grund for konformations stabiliteten af proteiner og hvad der driver protein-ligand interaktioner. Kurset vil præsentere en moderne opfattelse af, hvordan metodevalg udføres forud for forsøgsplanen i proteinvidenskab, og hvordan analysen af de indsamlede og behandlede data driver beslutningsprocessen frem mod det næste valg af metode.

Kurset vil tilbyde: Introduktion til proteinfoldning, fleksibilitet og molekylær struktur og hvordan samspillet mellem disse funktioner påvirker proteinfunktionen inden for forskellige områder af biokemi og bioteknologi. Indsigt i, hvordan proteinfoldning og posttranslationelle modifikationer påvirker rekombinant produktion af proteiner. Forståelse for, hvordan bioanalytiske teknikker anvendes til proteinidentifikation og karakterisering. Forståelse for forholdet mellem funktion og struktur for membrantransportere. Erfaring med projektarbejde, skriftlig og mundtlig kommunikation af videnskabelige data.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere fordele og ulemper ved forskellige metoder inden for proteinvidenskab.
  • Designe basale studier af proteiners struktur, stabilitet, funktion og interaktioner.
  • Evaluere måleprincipper i proteinvidenskabelige kernemetoder.
  • Diskutere grundlæggende proteinstrukturbestemmelser og deres anvendelse.
  • Beskrive de grundlæggende mekanismer bag proteinfoldning og -fleksibilitet og udlede virkningen heraf på molekylefunktion.
  • Redegøre for de grundlæggende mekanismer bag proteininteraktioner.
  • Skitsere hvordan proteom-teknikker anvendes til analyse af komplekse blandinger af proteiner.
  • Anvende og evaluere original litteratur.

Kursusindhold

Kurset anvender lærebogen: Biophysical Chemistry af Klostermeier og Rudolph (CRC Press 2017). Vi vil fokusere den del i på bogen som omhandler “Metoder” (del IV), men henvise til andre afsnit om proteiners struktur og funktion. Kurset indeholder også en grundlæggende og praktisk introduktion til principperne inden for spektroskopi, termodynamik, kinetik, spredning og beregningsanalyser, der ligger til grund for metoderne. Kurset dækker en bred vifte af områder inden for proteinvidenskab, herunder proteinstruktur og foldning, post-translationelle modifikationer, protein-protein og protein-ligand interaktioner, proteinteknik, proteomanalyse og rekombinant proteinproduktion. Kurset vil indeholde en praktisk del som vil indføre studenterne i forfinning og røngten struktur evaluering af originale data. Studenter vil blive præsenteret for udvalgte tekniker de kan blive eksamineret i og vil blive bedt om at have korte præsentationer klar til hver af teknikerne. Til den egentlige mundtlige eksamen vil de ved lodtrækning vælge en teknik og skal herefter fremlægge den tilhørende præsentation som de har forberedt på forhånd.

Undervisningsform

Foredrag. opgaveregning og røngtenstruktur forfiningsøvelse

Pladsbegrænsning

Minimum 16.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Kursus ID 27303
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding