Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Akvatisk feltarbejde

Overordnede kursusmål

Se engelsk.

See course description in English

Læringsmål

  • Formulere og designe et videnskabeligt felteksperiment.
  • Udarbejde en forsøgsprotokol for at sikre datakvaliteten.
  • Udarbejde en eksperimentel plan for at sikre koordinering, logistik og sikkerhed for personale og udstyr.
  • Lede forsøget på havet og føre en eksperimentel log.
  • Udføre efterbehandling af erhvervede data og udarbejde en processing rapport.
  • Udarbejde en afsluttende rapport med en sammenfatning af resultaterne.
  • Præsentere resultaterne af forsøget mundtligt.
  • Projektspecifikt læringsmål.

Kursusindhold

Målet med dette kursus er at give den studerende et overblik over akvatisk feltarbejde, der vil sætte den studerende i stand til at udføre top down design af et videnskabeligt eksperiment i akvatiske miljøer under begrænsninger såsom organisering, instrumenttilgængelighed, tid og omkostninger. Den studerende vil arbejde i en gruppe, planlægge og udføre en egentlig eksperiment, udføre efterbehandling af erhvervede data og udarbejde en rapport til dokumentation af processen.

Undervisningsform

Forelæsninger samt projektarbejde i mindre grupper (max. 4 studerende i hver projektgruppe).

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #14 (Life below water)

Pladsbegrænsning

Maksimum: 16.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Aqua

Kursus ID 25324
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding